Dzhejran

Azerbaijan 1960's
20 pieces in Soft Pack with Cellophane
Price 17 Kop
Producer Tutun Kombinaty Baky
Trade Mark Owner Tutun Kombinaty Baky