Barking Dog

USA 1910's
Benson & Hedges Regular

USA 1960's
Camel

USA 1996
Camel

USA 1997
Camel

USA 1998
Camel

USA 1998
Camel
Pleasure To Burn - 1 of 4
USA 1999
Camel
Pleasure To Burn - 2 of 4
USA 1999
Camel
Turkish Gold
USA 2000
Camel
Turkish Gold
USA 2000
Camel
Mellow Turkish Blends
USA 2001
Camel
Pleasure To Burn
USA 2001
Camel
Pleasure To Burn Tins
USA 2001
Camel
Turkish Blends
USA 2002
Camel

USA 2003
Camel
The roaring 2000's
USA 2004
Camel

USA 2004
Camel

USA 2005
Camel
Casino - get all 5 limited edition showgirl slidepacks
USA 2005
Camel
Camel Cash
USA 2005
Camel
Exotic Blends
USA 2005
Camel

USA 2010
Formal

USA 1944
Helmar

USA 1910's or 1920's
Kool

USA 2001
Kool

USA 2002
Kool

USA 2002
Kool

USA 2002
Makaroff Russian Cigarets No.25

USA 1930's
Marlboro

USA 2003
Mentirosa Lights

USA 2000's
Mentirosa Menthol

USA 2000's
Murad

USA 1910's or 1920's
Nat Sherman

USA 1990
Natural

USA 1920's
Natural American Spirit

USA 2005
Salem

USA 2002
Sarajevo

USA around 1960
Vogue

USA late 1950's
West Menthol 100's

USA early 1980's

Winston

USA 1995
Winston

USA 2000
Winston

USA 2001
Winston

USA 2002
Yes

USA 2007
Yes

USA 2007
Yes

USA 2007