Dana-AS, located at vul. Geroiv Stalingradya 122, Dnipropetrovsk,Ukraine
Tobago Classic, located at Ukraine

PRODUCTS:
DB, Ekaterinoslavskie, Gopak, Kapitan Silver, Kosmos, Muzhik, Pamir, Polyot, Prima, Samosad, Tobago, Tri Tolstyaka, Troitski, (Troytskye), Vakhta, Vatra, Zapashni