Hebei Industrial Corporation, located at Hebei, China
Zhangjiakou Cigarette Factory, located at Hebei, China

PRODUCTS:
Beidaihe, Diamond, Guantingxiangyan, (Shanhaiguan), Welcome, Xinshijiazhuang, Yulan