Chuncheng Cigarette Factory, located at China
HH & UTI Switzerland LLC, located at Industriestrasse 3, 6345 Neuheim, Switzerland
Honghe General Cigarette Factory, located at Yunnan, China
Hongyun Honghe Tobacco Group Company Ltd., located at Yunnan, China
Hongyun Tobacco (Group) Co. Ltd., located at Yunnan, China
Huize Cigarette Factory, located at Yunnan, China
Inner Mongolia Cigarette Co. Ltd., located at Inner Mongolia, China
Kunming Cigarette Factory, located at Yunnan, China
Qujing Cigarette Factory, located at Qujing City, Yunnan, China
Quwo Cigarette Factory, located at Shanxi, China
Shanxi Kunming Tobacco Co. Ltd., located at Shanxi, China
Taiyuan Cigarette Factory, located at Shanxi, China
Wulanhaote (aka Ulanhot) Cigarette Factory, located at Inner Mongolia, China
Xinjiang Cigarette Factory, located at Xinjiang, China

Foundation of QUJING CIGARETTE FACTORY in 1966. Foundation of HUIZE CIGARETTE FACTORY in 1973. In 2004 HONGHE CIGARETTE FACTORY acquires ZHAOTONG CIGARETTE FACTORY, QUJING CIGARETTE FACTORY merges with HUIZE CIGARETTE FACTORY and KUNMING CIGARETTE FACTORY acquires CHUNCHENG CIGARETTE FACTORY. In 2005 foundation of HONGYUN TOBACCO GROUP by merger of KUNMING CIGARETTE FACTORY and QUJING CIGARETTE FACTORY. In 2008 foundation of HONGYUN HONGHE GROUP by merger of HONGYUN and HONGHE.

PRODUCTS:
(2000), 99 Nine Nine, (Aijia), Baisha, Bian Se Long, (Biji), (Bofeng), (Caifeng), Camellia, (Chuchuhong), (Chuncheng), Dachongjiu, (Daguang), (Dahuaishu), DaQingShan, Diao Yu Tai, Duwang, (Feihongta), (Feng), Fu, (Goldpanda), Good Fortune, Happiness, (Hong Xiang), Honghe, (Huangqi), (Jin Lu), (Jin Nan), Jinhua, (Jinma), (Jinshitan), (Jinxiangpai), (Jinye), Jiqing, (Jixing), (Kongque), (Kunhu), Lesser Panda, (Little Panda), Long Duan, Lucky Bird, (Meiguixiang), (Meishan), Panda King, (PingYang), Qilixiang, (Qinjian), River, Shangri-La, (Sheng Quan), Shilin, (Shuang Toufeng), (Shuangta), (Silu), Snow World, Stone Forest, (Taiyuan), (Texi), The Scarlet Camellia, (Tianpingpai), Win, Winbody, (Wutaishan), Xiaoxiongmao, (Xilinhe), Xingguang, Xiyan, Xuelian, (Yaodu), (Yiji), (Yingze), Yun Yan, (Zhu Ye Qing)