VAT Kamyanets-Podilska Tyutyunova Fabrika, located at vul. Kripyakevitsa, 32300 Kamyanets-Podilska, Ukraine
Tyutyunova Fabrika Kamyanets-Podilskij , located at Kamyanets-Podilska, Ukraine

PRODUCTS:
Astra, Belomorkanal, Orbita, Pamir, Podilski, Poliot, Prima, Vatra