OAO "Pogarskaya Sigaretno - Sigarnaya Fabrika" (PSSF), located at ul. Oktyabrskaya 41, 243550 Pogar, Russia
OAO "Pogarskaya Cigarette & Cigar Factory", located at ul. Oktyabrskaya 41, 243550 Pogar, Russia

Founded in 1915.

PRODUCTS:
(Belomorkanal), BT, Cherokee, (Elisey), Kazbek, Mackintosh, Montana, Opal, (Papirosy Nostalgiya), (Petrogradskiye), (Polyot), (Premier), Prima, (PT), Rodopi, Russkaya Vesna, Stolichnye, Styuardessa, TU-134