OOO "RostovGlavTabakProm", located at Savinskoye Shosse D. 21, Rostov, Yaroslavskaya Oblast, Russia
Rostovskaya Tabachnaya Fabrika, located at Russia

PRODUCTS:
Che, Drug, Hunter, Prima, RT, Stolichnye, Western