Baoji Cigarette Factory, located at Shaanxi, China
Hanzhong Cigarette Factory, located at China
Hanzhong Tobacco Holding Inc. Cigarette Factory No.1
Shaanxi General Cigarette Factory, located at Shaanxi, China
Shaanxi Industrial Co. Ltd., located at Shaanxi, China
Shanxi Quwu/Quwo Cigarette Factory, located at China
Yan'an Cigarette Factory, located at China

SHAANXI GENERAL CIGARETTE FACTORY got established in 2005 by merger of cigarette factories BAOJI, HANZHONG and YAN'AN.

PRODUCTS:
(Bao Cheng), Bingmayong, Gong Zhu, Guanyan, Haomao, Houwang, Jin Si Hou, (Jinfeng), (Kuaihe), (Wanhua Shan), Xiaoju, (Xiyue), Yanan, (Yaodu)