Beijing Cigarette Factory, located at Beijing, China
Shanghai Cigarette Factory, located at China
Shanghai Gaoyang International Cigarette Co. Ltd., located at China
Shanghai Tobacco (Group) Corp., located at 82 Zhapu Road, 200070 Shanghai, China
Tianjin Cigarette Factory, located at China
Yi Zhong Tobacco Company, located at Shanghai, China

Converted in 1952 from YI ZHONG TOBACCO COMPANY to SHANGHAI CIGARETTE FACTORY. Aquires 2003 BEIJING CIGARETTE FACTORY. Acquires 2004 TIANJIN CIGARETTE FACTORY.

PRODUCTS:
(Badaling), (Bei'anqiao), (Beihai), Beijing, Chunghwa, Da Qian Men, (Dagang), (Dunhuang), (Enjoy), Everlasting Light, (For), Flying Horse, (Gaole), GD, Golden Deer, Guangrong, Hengda, Hengta, Jiangshan, (JinJian), (Li Hua), (Linglan), Liushuiyin, Lucky, Memphis, (Moju), Mu Dan, Panda, Phenix, Shanghai, Shuang Xi, Tiananmen, (Tiantan), (Tun-Huang), Xiang Shan, (Xiyingchun), (Yandou), (Youyi), (Yujinxiang), (Yulan), Zhongnanhai