L'vivskaya Tyutyunova Fabrika, located at L'viv, Ukraine
Vinnikovskaya Tyutyunova Fabrika, located at Vynnyky, Lviv Oblast, 79495 Ukraine

Founded in 1999 as L'VIVSKAYA TYUTYUNOVA FABRIKA. Changes it's name to VINNIKOVSKAYA TYUTYUNOVA FABRIKA in 2018.

PRODUCTS:
(Doina), (Novost), (Orbita), LS, Marvel, (Slava), Strong, (Taras Bulba), (Yo-Ma-Yo)