L'vivskaya Tyutyunova Fabrika, located at L'viv, Ukraine
Marvel International Tobacco Group, located at ul. Shevchenko 1, Vynnyky, Lviv Oblast, 79495 Ukraine
Vinnikovskaya Tyutyunova Fabrika, located at ul. Shevchenko 1, Vynnyky, Lviv Oblast, 79495 Ukraine

Founded in 1999 as L'VIVSKAYA TYUTYUNOVA FABRIKA. Changes it's name to VINNIKOVSKAYA TYUTYUNOVA FABRIKA in 2018.

PRODUCTS:
Compliment, (Doina), Kyiv, (Novost), (Orbita), LS, Marvel, (Slava), Strong, (Taras Bulba), (Yo-Ma-Yo)