Asia Tobacco (Macau) Hongta Cigarette Factory, located at Macau
Changchun Cigarette Factory, located at 129 Jilin Dalu, Changchun, China
Chuxiong Tobacco Factory, located at Lucheng Donglu, Chuxiong, Yunnan, China
CTIEC (China Tobacco International Europe Company), located at Cernica Street 21, 077145 Pantelimon, Romania
Dali Tobacco Factory, located at 191 Xiaguan Jianshe Donglu, Dali, 671000 China
Global Tobacco Co. Ltd., located at Hong Kong
Hainan Cigarette Factory, located at Long Kun Nan Lu, Haikou City, Hainan, 571100 China
Hongta Hong Kong International Tobacco Co., located at 18 Hardcourt Rd., Hong Kong
Hongta Tobacco (Group) Co. Ltd, located at Phoenix Road, 653100 Yunnan, China
HTS Hongta Switzerland Ltd., located at Rue j.j. Rousseau 5, 1800 Vevey, Switzerland
Lao-China Good Luck Tobacco Company, located at Savannakhet, Lao
Liaoning Cigarette Factory, located at Liaoning, China
Shenyang Cigarette Factory, located at China
Sinoroma Industry Com SRL, located at Romania
Yingkou Cigarette Factory, located at Liaoning, China
Yuxi Hongta Tobacco (Group) Co. Ltd, located at Phoenix Road, 653100 Yunnan, China
Yuxi Cigarette Factory, located at Yunnan,China
Zhaotong Cigarette Factory, located at Zhaotong, Yunnan, China

Yuxi is a river at Yunnan, Hongta is a mountain at Yunnan

Foundation in 1956 as Yuxi Tobacco Factory. In 1992 HAINAN TOBACO COMPANY establishes at Lao a joint-venture with LAO TOBACCO COMPANY called LAO-CHINA GOOD LUCK TOBACCO COMPANY. Since 1995 called Yuxi Hongta Tobacco (Group). Merges in 1995 with Dali Tobacco Factory (est. in 1950). Merges in 1998 with Changchun Cigarette Factory and Chuxiong Tobacco Factory (est. in 1974). Merges in 2002 with Hainan Cigarette Factory. Merges in 2003 with Liaoning Tobacco Factory which owns Yingkou Cigarette Factory (est. in 1910's) and Shenyang Cigarette Factory (est. in 1910's). Acquires 2004 CHUXIONG TOBACCO FACTORY and DALI TOBACCO FACTORY. Opens 2007 CHINA TOBACCO INTERNATIONAL EUROPE COMPANY at Romania.

PRODUCTS:
Amanda, Ancient Porcelain, Ashima, Beijing, (Baiyu), (Bao Dao), Bao Shi, Brass, Butterfly Pool, Changchun, D&A, D&B, Da Shenchan, Danube, Dragon Fountain, Dubao, Dubliss, Dune, Eston, Feicui, (Fuhao), Furious New Era, Furious Times, Gem, (Gold Flowers), Golden Monkey, (Golden Road), Gong He Xin Xi, Gongxifacai, Good Luck, Good Time, Guihua, Honghua, Hong Mei, Hongtashan, HTS, Huayuan, Hudiequan, Jinbanna, Jinhulipai, Jinhulu, (Jinying), Jixing, Jonnee, Lan Ling, Liang Chen, Lishi, Lishipai, (Luyan), Marble, (Matilian), Meideng, Meteor Rain, Most, People's Hall, Plaza, Qionghua, Regina, Renmin DahuiTang, Rensheng (Ginseng), Sansha, Sante, (Sanyang), Selfie, (Shenyang), (Siji), Silver Star, Strand, Swisse Nature, (Victory Forever), West, Xin Ao Yun, (Xin Xing), (Xue Hua Pai), Yingchun, (Yingkou), Yingxinxi, (Yintu), Yuxi, Ziwei Jixing