Hangzhou Cigarette Factory, located at Hangzhou, Zhejiang, China
Jiaxing Cigarette Factory, located at China
Ningbo Cigarette Factory, located at 109 Shuguang Road, Jiangdong, 315040 Ningbo, Zhejiang, China.
Zhejiang Tobacco Industry, located at Zhejiang, China

NINGBO CIGARETTE FACTORY got founded in 1925. Foundation of LIQUN CIGARETTE FACTORY in 1949, renamed in 1964 to HANGZHOU CIGARETTE FACTORY. In 2006 merger to form ZHEJIANG TOBACCO INDUSTRY.

PRODUCTS:
51 Wuyi, Bei Lun Gan, Da Li Hua, Dahongying, Double Horses, Flag & Drum, Gusong, Hangzhou, (Libao), Lion, Liqun, Modern, Ningbo, Qigupai, Red Flower, Red Star, Shangyou, (Shuang Ye), Soldier, West Lake, Xi Hu, Xinan River, (Xinanjiang), Xiongshi